Пост #103neko-chan — 2007-11-30 00:42
<vasd> неко-тян: скажЫ: няаАа ,)
<неко-тян> няааА!
* vasd суёт в рот неко-тян ЧУПА-ЧУПС